– Ingen andre trossamfunn i Norge deler Oslo katolske bispedømmes (OKB) lovforståelse. Dessuten viser OKBs rapporter fra tiden de brukte telefonkatalogmetoden at de visste at dette var ulovlig. Hvorfor skulle de ellers skjule det de drev med? spurte regjeringsadvokat Anders Blakstvedt under sitt avslutningsinnlegg i Borgarting lagmannsrett tirsdag.