Ismail er fjerdekandidat for MDG i Oslo, og ligger an til å komme inn i bystyret etter valget. Han er fornøyd med samarbeidet med Ap og SV, men mindre fornøyd med å ha Rødt som støtteparti. Nå mener han MDG bør gå til Senterpartiet i stedet.

– I en situasjon der man kun trenger ett av partiene som styringsgrunnlag bør vi sette Sp opp mot Rødt. Hvor har MDG mest å hente? Jeg mener det er åpenbart at det er hos Sp i Oslo, sier han. Han viser til at Sps førstekandidat Bjørg Sandkjær har lagt vekt på blant annet klima og miljø i intervjuer, og at de er enige om flere saker lokalt.

LES OGSÅ: MDGs Vilde (25) er i koalisjon med både Sp, KrF, Frp og Rødt

Irritasjon

Sandkjær har i flere intervjuer, også med Vårt Land, åpnet for at Sp kan gå inn i byråd. Hun har også sagt at hun mener et samarbeid med MDG i Oslo kunne være mulig, og at partiene lokalt har mye til felles.

Ismail mener Rødt har vært uforutsigbare og at samarbeidet kan være krevende fordi Rødt insisterer på å stå utenfor byrådet som støtteparti.

– Du skal ikke gå langt inn på rådhuset før du finner folk som er irriterte på Rødt. Også på venstresida. At budsjettene settes i spill er vanskelig å svelge, også for våre samarbeidspartnere.

Nasjonalt utstillingsvindu

Ismail mener Sp og MDG står nærmere hverandre i Oslo enn MDG og Rødt. I tillegg mener han et samarbeid i Oslo kan peke fram mot regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i 2021:

– Hvis vi samarbeider med Sp kan det også bli et utstillingsvindu nasjonalt. Mye ligger an til at noen partier må snakke sammen i 2021. Kanskje det blir enklere om vi har et samarbeid å vise til i Oslo, sier han.

– Det går godt på målingene for byrådsflertallet og alt tyder per nå på gjenvalg. Så samarbeidet med Rødt har ikke akkurat velta byrådet?

– Nei, men kan vi velge et bedre samarbeid, bør vi gjøre det.

Kulturforskjell

Et samarbeid mellom disse partiene i Oslo ville blitt lagt merke til over hele landet.

– Hva slags nasjonale ringvirkninger gir dette? MDG er vel ikke det mest populære partiet blant Sps velgere?

– Sp er ikke det mest populære partiet blant våre velgere, heller. Men jeg tror skillene mellom oss er mer kulturelle enn politiske. Snakker du om politikken har vi mye å hente hos hverandre. Så kan det hende vi må kompromisse på noe, slik er det alltid, sier Ismail.

LES OGSÅ: KrF kan havne i bompengeskvis

Han mener Rødts prioriteringer de siste fire årene med samarbeid viser at de ikke er opptatt av klimaet, for eksempel fordi de har stemt mot økning av bomringene.

– Vi trenger politikk for å få ned utslippene, så langt ser det ikke ut som de er for det.

Er man imot klimapolitikk om man er mot Oslopakke 3 eller bompenger i Oslo? Er det gitt at Rødt er imot klimatiltak fordi de ikke støtter dette?

– Nei, men da forventer jeg at Rødt begynner å jobbe med klimapolitikk. I Oslo kan du være mot bompenger, men da bør du legge fram minst like radikale måter å få ned både utslippene og bedre luftkvaliteten på. Det har de ikke gjort.

Overrasket.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud er overrasket over utspillet fra Ismail. Hun beskriver samarbeidet mellom byrådet og partiet som godt.

– Jeg har registrert at MDG er veldig opptatt av å skyve Rødt fra seg. At de nå åpner for Sp i Oslo er en helt ny vri, som de er berettiget til å gjøre. Vi er opptatt av å være på lag med fagforeningene og de som jobber på «gølvet» i alle sektorer i byen vår. Hvis MDG heller vi ha med seg Sp, dem om det, sier Evenrud.

LES OGSÅ: Slik skaper partiene klimahåp

Hun bestrider at Rødt er et dårlig klimaparti og viser blant annet til at de har fått gjennomslag for å øke aldersgrensa for barnebillett og få ned prisene på kollektivtrafikken. Hun viser også til at MDG selv har blitt enige med de borgerlige på tvers av byrådssamarbeidet i saker.

– Når det gjelder bompenger mener vi at man på statlig nivå må finne en ordning hvor de med lavest inntekt får en reduksjon i bomringen.

Evenrud sier Rødt kommer til å fortsette å stå fritt til å fremme egne forslag og være uenig med byrådet i saker som ikke omtales i samarbeidsavtalen, også i budsjettforhandlinger.