– I protestantisk sammenheng kan man nok ofte tenke at teologien endres først – så praksis. Men ofte kan det være praksis som endrer teologi, sier Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar høyskole i Kristiansand.