– Jeg er imponert over den innsatsen IMI-kirken gjør og det engasjementet de har for å hjelpe innvandrere. Her er det ikke bare store ord, men konkret handling. Ikke minst gjør de en kjempeinnsats knyttet til norskopplæring, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.