Forslaget om å legge ned ni kirker i Oslo har vakt reaksjoner i menighetene. Flere spør seg om grunnlaget for kirkebruksplanen som ble lagt frem tirsdag kveld.