Konklusjonen på det ukelange, globale krisemøtet som ledere fra de 38 anglikanske kirkeprovinsene har holdt i Canterbury: Det tradisjonelle, kristne synet på ekteskapet som en ordning for én mann og én kvinne, skal stå fast.