Hanne Marie Pedersen-Eriksen vil verken til Sandøy eller Tromsø.