I dag samles katolske kirkeledere fra hele verden i Vatikanet for å diskutere hvordan Den katolske kirke skal bekjempe seksuelle overgrep. I fire dager skal biskoper, kardinaler og andre geistlige ledere drøfte hvordan de kan sette en stopp for overgrepskrisen som har lammet kirken de siste årene.

– Det holder ikke å fordømme seksuelle overgrep. Guds hellige folk ser på oss. De forventer at vi vedtar konkrete og effektive tiltak, sa pave Frans under åpningen av toppmøtet i Vatikanet torsdag.

LES MER: Leder for pavens fagetiske råd: Vi forventer handling nå.

Lave forventinger

Men forventingene til toppmøtet er likevel lave, særlig på den andre siden av Atlanteren, der kritikken mot Den katolske kirke har vært særlig dramatisk.

– Det er nedslående at Vatikanet i 2019 fremdeles er på et stadium der de driver med holdningsarbeid. Det indikerer at overgrep mot barn fremdeles er lite prioritert, uttalte Anne Barrett Doyle til avisen Boston Globe. Hun er en av lederne for nettsiden bishopaccountability.org, som dokumenterer overgrep i Den katolske kirke.

Advokat Phil Salviano, som har representert en rekke overgrepsofre i rettssaker mot Den katolske kirke, har heller ikke tro på at Vatikan-konferansen vil føre til konkrete tiltak.

– Dette er et opplæringsmøte der biskoper fra andre deler av verden, hvor overgrepsofre ennå ikke har fått offentlig oppmerksomhet, skal bli informert om problemet, sa han til Boston Globe.

LES MER: – Metoo endret Den katolske kirke forhold til overgrep.

Stanset av Vatikanet

I USA har mediene rullet opp stadig nye overgrepssaker de siste tiårene, senest mot erkebiskop av Washington, Theodore McCarrick.

Presset fra offentligheten har hatt konsekvenser. I november møttes biskopene i Den katolske kirke i USA for å diskutere konkrete tiltak for å forhindre overgrep. Forslaget var å danne en uavhengig kommisjon som skulle gjennomgå biskopenes egen håndtering av overgrepssaker. En majoritet av medlemmene skulle være lekfolk.

Men de amerikanske biskopenes initiativ ble stanset av Vatikanet før biskopene fikk stemt over forslaget. Årsaken skal ha vært at pave Frans ønsket å gi en samlet respons på overgrepskrisen, og ikke ville la amerikanerne forskuttere Vatikanets egen konferanse, som starter i dag.

Flere amerikanske medier, deriblant The New York Times, hevder imidlertid at pave Frans' inngrepen er et uttrykk for en årelang maktkamp mellom Vatikanet og Den katolske kirke i USA, der Vatikanet prøver å stagnere endringene amerikanerne er pådrivere for.

LES MER: Hva vet paven egentlig om overgrepene i Den katolske kirke?

Reaksjoner

Selv om forventningene til konferansen ikke er de største, peker mange på at pavens initiativ er et viktig signal på at Vatikanet vil prøve å stake ut en ny retning. Internasjonale kommentatorer peker på at pave Frans, som i begynnelsen av sin pavegjerning ble kritisert for å stagnere tiltakene mot overgrep som var satt i gang i Vatikanet, har vært mye tydeligere etter sitt besøk i Chile i fjor vinter, der han ba overgrepsofre om tilgivelse.

Le Monde mener pavens avskjedigelse av erkebiskop Theodore McCarrick kan tyde på at Frans er åpen for handling, ikke bare ord.

Den franske avisen skriver i en lederartikkel at vestlige land, som USA, må innse at overgrepsproblematikken i Den katolske kirke er global. Derfor kan holdningsarbeidet som skal gjøres på toppmøtet denne uken være på sin plass:

– Dette kan være startskuddet til opprettelsen av arbeidsgrupper som skal veilede bispekonferansene på alle kontinenter. Det vil være en viktig byggesten for en robust politikk mot seksuelle overgrep. Bare halvparten av bispekonferansene har slike arbeidsgrupper per i dag.