Årets første septembermorgen. Vi er på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter i Groruddalen i Oslo. Det er valgkamp.