Nyheter

– Jeg er glad for at oppmerksomheten nå blir satt på hva debatten egentlig dreier seg om. Å reservere seg mot å henvise til spiralinnsetting handler ikke om abortloven, men om samvittighetsfrihet, sier tidligere fastlege Dag Sele, som ble en sentral skikkelse i reservasjonsdebatten for to år siden. Han tilhører en liten gruppe leger som ikke ønsker å sette inn spiral i pasienter, fordi det kan avbryte et påbegynt liv.

Rapporten fra det regjeringsoppnevnte samvittighetsutvalget, som nå skal ut på høring, mener han taler i reservasjons favør. I den blir det anbefalt: Bare et fåtall reservasjonsretter bør være lovfestet. Resten av spørsmålene bør løses mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

LES OGSÅ: – Arbeidsgiver har siste ordet i reservasjonssaker

– Ikke angrep på loven.