– Jeg er glad for at oppmerksomheten nå blir satt på hva debatten egentlig dreier seg om. Å reservere seg mot å henvise til spiralinnsetting handler ikke om abortloven, men om samvittighetsfrihet, sier tidligere fastlege Dag Sele, som ble en sentral skikkelse i reservasjonsdebatten for to år siden. Han tilhører en liten gruppe leger som ikke ønsker å sette inn spiral i pasienter, fordi det kan avbryte et påbegynt liv.