– Det har vært krevende for hele organisasjonen, ikke bare for dem som ble rammet av nedskjæringene, sier Arvid Helle i Møre bispedømme.