– Me var positive til at kommunen ønskte å styrkje prestetenesta i Kongsberg, seier leiar i Presteforeningen, Martin Enstad, til Vårt Land.