– Ja, Åpen folkekirke har ved sin mobilisering gjort dette til et skjebnevalg ved å få valget til å handle om én eneste ting: Ja til vigsel av likekjønnede. Denne saken har dere gjort til selve testen på folke­kirkens fremtid. Jeg tenker at Åpen folkekirke spiller bingo – eller skal vi si russisk rullett – med forholdet mellom folket og kirken i fremtiden, sier Morland. Han er en av lederne i nettverket Levende­ Folkekirke.