– Jeg forskutterer aldri en tilsetting, men et enstemmig bispemøte gir et tungt votum.