– Jeg har sett liv gå i stykker og tro gå i knas. Derfor er dette litt uvirkelig. Jeg har ikke ord for å gi uttrykk for hvor glad jeg er, sa hun etter det ble satt sluttstrek i den årelange, kirkelige debatten om vigsel av likekjønnede, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.