Torsdag ble det klart at prost Helge S. Gaard (58) også er biskopenes foretrukne til den ledige bispestillingen. Gaard fikk åtte av tolv førstestemmer fra biskopene. Tre av biskopene mener at prost Torstein Lalim (58) er aller best skikket til stillingen, mens én av biskopene har sokneprest Ivar Braut som nummer én.