Ap-profilen Sverre Myrli og to partikolleger på Stortinget fremmet for fire år siden grunnlovsforslag for å få mer styring med Opplysningsvesenets Fond (OVF). Men nå avviser et stort flertall angrepet.