– Vi har en befolkning som ønsker velsignelse, prosesjoner og religiøse riter, men hver gang Pave Frans taler om flyktninger eller fattige, så er det for døve ører, sier den italienske presten Gianfranco Formenton til The Guardian.