Et årelangt og omfattende arbeid blir offentlig etter statsråd fredag: Statsråd Kjell Ingolf Ropstad legger frem nytt felles lovverk for alle tros- og livssynssamfunnene, en egen stortingsmelding om rammer for det livssynsåpne samfunnet og skisserer fremtiden til «kirkens arvesølv» – Opplysningsvesenets fond (OVF).