Årets kirkemøte i Trondheim kostet i underkant av 5 millioner kroner. Det var rimeligere enn budsjettet, som var på 5,5 millioner kroner. Dette er penger som kunne blitt brukt bedre i 
kirkens «førstelinje» i menig­hetene, skrev Per Kristian ­Aschim i gårsdagens Vårt Land, der han foreslo kirkemøte ­annethvert år.