– Når Den norske kirke nå selv skal fastsette en «grunnlov» for kirken, mener vi at alle døptes medansvar for kirkestyret og den kirkelige legitimiteten for kirkedemokratiet bør komme tydeligere fram, sier Øystein Dahle i Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).