Størst er påvirkningen dersom det er mor som er medlem i Den norske kirke, viser undersøkelse.