Buddhist, jøde, medlem av Human-Etisk Forbund, muslim, medlem av kristent kirkesamfunn, hindu, ingen livssynstilknytning.