Nabobråket på Justøy bibelcamp kan ses som et prinsipielt spørsmål om religionsfrihet, sier professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø.