I slutten av november fikk erkebiskop Jean i Paris beskjed om at synoden i Konstantinopel har besluttet å legge ned hele erkebispedømmet i Paris. Men erkebiskop Jean nekter etter alt å dømme å godta Konstantinopels beslutning om nedlegging.