– Ideen er god, men jeg tror ikke de er helt klar over konsekvensene, sier Njål Høstmælingen. Han snakker om byrådet i Oslo, som i sin ferske erklæring skriver at de vil jobbe for å ta statsstøtten fra trossamfunn som ikke fremmer likestilling og inkludering.