Barn av innvandrere som er født i Norge eller som kommer til Norge før skolestart, gjør det bedre enn sine foreldre i utdanning og i arbeidslivet senere. Dette kommer fram i en ny studie utført av forsker på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Are Skeie Hermansen.