Det er fjerde gangen den svenske regjeringen avslår søknaden fra trossamfunnet. De henviser blant annet til FNs barnekonvensjon der det slås fast at staten er ansvarlig for at barn får sine rettigheter oppfylt, melder svenske Dagen.