– Vi ønsket at Israels flagg skulle heises på generalforsamlingen som en markering av at landet fyller 70 år, bekrefter tidligere generalssekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Ola Tulluan, overfor Vårt Land. Sammen med 60 NLM-medlemmer sendte han oppfordringen i et brev til hovedstyret i organisasjonen. Men svaret ble nei.