Nyhet

Veivalgene var ikke særlig forlokkende om en ser på Kirke­rådets forslag til kunst- og kultursatsing: Nei til kunstsentre, nei til kulturår, nei til kulturpris – og en liten åpning for nettverksbygging.

Det komiteen så la fram for Kirkemøtet etter nattens innsats, var noe mer offensivt. Da hadde tanken på å utvikle flere kompetansesentre våknet til liv, og i debatten ble også ideen om et kirkens kulturår og et kulturstipend lansert. En annen komité hadde også fått kulturen inn som et kjerneområde i kirkens overordnede visjon,

Høy prio

Da Vårt Land gikk i trykken, var endelig vedtak ikke gjort. På bordet lå det et veivalg i elleve punkter som åpner med å si at kunst og kultur er et kjerne­område som «må prioriteres i planer og budsjettarbeid på alle nivåer i kirken».