Med det er en stor nyrekruttering i KrFs stortingssekretariat og partikontor nesten ferdig.