Vårt Land omtalte fredag 33 talenter vi tror vil prege Norge. Men hva er egentlig et politisk talent? Både høyskolelektor i kommunikasjon Ketil Raknes ved Markedshøyskolen og valgforsker Bernt Aardal peker på synlighet, gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å nå ut, popularitet internt i partier som typiske trekk for dem som omtales som talenter.