ANALYSE: For etter at britene stemte for et farvel til den europeiske unionen, kan EU og EØS igjen skape rystelser i norsk politikk. Spørsmålet er hvor fort – og med hvilken styrke.