Nyheter

Meningsutvekslingen har foregått på i nettavisen til Minerva de siste dagene. Tidligere prest Bu Larssen sparket det hele i gang ved å skrive en kronikk om møtet mellom kirken og islam. Han tok utgangspunkt i boken Tro på tvers, utgitt av presten Sunniva Gylver og den muslimske samfunnsdebattanten Bushra Ishaq.

Endret holdning?

– Jeg har ingenting imot religionsdialog, men jeg synes det er bemerkelsesverdig hvordan kirken har endret sin holdning til andre religioner de siste tiårene. Jeg mener at religionsdialogen i praksis har erstattet misjon, og at kirken – og Gylver – står i fare for å romantisere islam som religion, sier Ivar Bu Larssen til Vårt Land.

Han poengter at han problemstillingen ikke er svart-hvit og at han prøver å få frem nyansene.