Selv om det var trangere tider i budsjettforhandlingene med stor milliardregning for flyktningutgifter og kamp mot et stort bistandskutt, har KrF og Venstre likevel vunnet gjennomslag for en rekke «småposter» med påplusninger.