– Nå må de papirløse få nødvendig helsehjelp, sier Linnea Näsholm.