Dermed imøtekommer Høyre-statsråden initiativet fra Venstre, som før jul fremmet forslag om å få stortingsbehandlet en ny tros- og livssynspolitikk for landet.