Lørdag skrev Vårt Land om fremveksten av ytterliggående sekteriske grupperinger som vokser frem i undergrunns-miljøer i Kina. Der fortalte 27-år gamle Shan om sin søster, Nanami, som forsvant sporløst i september 2017.

Alt tyder på at hun er en av omlag 100.000 som har forlatt hjem og familie for å komme nærmere Gud. Flesteparten av disse er hjemmeværende husmødre.

Nanami, og 1 million kinesere med henne, har sluttet seg til Eastern Lighting, en kristendomsinspirert sekt som vokser i det skjulte i Kina. Sekten ­opererer i hemmelighet, og er forbudt. Overfor Nanami presenterte Eastern Lighting seg som en «avansert form for kristendom». Hun sluttet å gå i «gamle-kirken» sammen med broren, og bestemte seg til sist for å reise til et sted «hvor hun kunne gjøre en forskjell».

LES MER: Reportasje: Kinas bortkomne kvinner.

Mangler ledere

Søsknenes historie er langt fra enestående i det religiøse landskapet i Kina.

Veksten i ytterliggående ­bevegelser som Eastern Lighting er merkbar, også blant norske misjonsorganisasjoner.

Bekymringen over veksten i sekteriske strømninger er stor blant kinesiske kristne, forteller Bernt Greger Olsen, bibel-misjonsleder i Bibelselskapet.

– Jeg har snakket med mange­ kinesiske pastorer ser at hele menigheter går over til de ekstreme­ sektene, som for eksempel Eastern Lighting. Prestemangel er én viktig årsak til at sektene vokser. Mange prester må betjene så mye som 100 menigheter alene. Kunnskapsnivået i forsamlingene er ofte lavt, og siden presten så sjeldent har mulighet til å være til stede, er nok mange svært utsatt for manipulasjon.

Derfor tror Bibelselskapet at spredning av bibler kan være med på å motvirke sekteriske tendenser, forteller Olsen.

Sårbare

Han får støtte av misjonskollega Olav Vestbøstad, som er regionleder for Sørøst-Asia i Norsk Luthersk Misjonssamband Utland.

– Pastorer forteller at menighetsmedlemmer forsvinner til sektene. I tillegg fører den sekteriske veksten til at myndighetene slår hardere ned på all religionsutøvelse. De sekteriske bevegelsene er gjerne opposisjonelle på en annen måte enn de tradisjonelle kirkene, sier Vestbøstad.

Han påpeker at mange av de kristne i Kina er førstegenerasjonskristne.

– Derfor mangler de ofte grunnleggende kristendomskunnskaper. Da kan de være ekstra sårbare for sekteriske gruppers vranglære, sier han.

Vestbøstad forteller at sektenes fremgang har vært merkbar i de regionene av Kina der kristendommen har stått sterkt, blant annet i de provinsene som NLM først kom til på slutten av 1800-tallet.

LES MER: Pavebesøk kan hjelpe kristne i Nord-Korea.

Kjenner seg igjen

Også Det norske misjonsselskap (NMS) har utsendinger i Kina, og kjenner godt til sekteriske bevegelser slik som Eastern Lighting. Sektene påvirker imidlertid ikke misjonsorganisasjonens daglige virke, forteller generalsekretær Jeffrey Huseby til Vårt Land.

– Vårt inntrykk er at det kinesiske samfunnet er ekstra disponert for sekteriske bevegelser. Landet har også historisk hatt mange ødeleggende sekter, sier han.

Huseby tror det autoritære styresettet er en av årsakene til at sektene vokser.

– Med få muligheter for eksponering av alternative tankesett på grunn av en sterk statlig kontroll, har folk flest ingen kunnskap om sekter og er på ingen måte «vaksinert» slik de fleste er i andre land. Dette benytter også amerikanske sekter bevisst ovenfor kinesere i Kina og i andre land. De fokuserer på kinesere, både sekulære og kristne som ikke ser forskjellen på sekter og kristne kirker, sier Huseby.

Etterspørsel

Men fremveksten av ytterliggående sekteriske grupper er imidlertid kun én del av bildet. For også «mainstream» kristendom vokser i Kina. Mens det var én million protestantiske kristne i Kina i 1947, er tar det i dag 67 millioner, anslår en kinesisk religionsekspert.

Bibelselskapet er en av de norske organisasjonene som merker den enorme veksten i antall ­kinesiske kristne.

Sammen med internasjonale partnerorganisasjoner er Bibelselskapet med på å drifte verdens største bibeltrykkeri, som ligger i Kina. Her produseres 4 millioner kinesiske bibler hvert år.

Vakuum

Bernt Greger Olsen sporer veksten tilbake til kulturrevolusjonens slutt på 1980-tallet. Etter flere tiår med sterk undertrykkelse av religiøse grupper, åpnet myndighetene opp for flere former for trosutøvelse.

– Når myndighetene løsner grepet, oppstår det et åndelig vakuum der de tradisjonelle religionene en gang var. Mange steder fylles dette vakuumet av at kristendommen sprer seg, ofte gjennom nabovekkelse og familieevangelisering, sier Olsen.