Det viser en studie gjennomført av professor ved Harvard School of Pubilc Health, Tyler J. VanderWeele. Fellesskapsaspektet ved religion trekkes fram som spesielt viktig.