Dette intervjuet i Vårt Lands serie Min tro stod på trykk 24. desember 2009, og er skrevet av Erling Rimehaug.