Kalenderen rundt om i mange norske heimar er no merka for fest: Konfirmasjon. Men alle konfirmantar ser ikkje fram mot dagen då dei skal gå i kvit kappe.