I januar gikk landsstyret i Norges samemisjon inn for at organisasjonen skulle fusjonere med Misjon Sarepta (MS). Spørsmålet om sammenslåing har ført til splittelse i Samemisjonen.