Fra nyttår innføres ny forskrift for prikkeordning for utelivsbransjen. Alle kommuner skal ut fra et felles system dele ut prikker etter hvor alvorlige bruddene på alkoholloven er.