Nyhet

Som tidligere utviklingsminister i to perioder og etter ti år med toppjobber i FN-systemet, er Frafjord Johnson opptatt av å beskytte bistanden.

– Jeg frykter at OECDs utviklingskomité på sitt høynivåmøte i neste uke kan komme til å vedta endringer som kan få store, negative konsekvenser for langsiktig bistand. For første gang kan man åpne for at tiltak rettet mot ekstremisme og terrortrusler kan bli en egen bistandskategori, sier Frafjord Johnson, som neste måned tiltrer stillingen som generalsekretær i KrF.

LES MER: – Økende ulikheter er tegn på et ødelagt samfunn, mener Verdensbank-leder

Antiterrortiltak som bistand?