De har kommet som perler på snor det siste året, forslagene om å knytte krav til statsstøtten til trossamfunn eller om å regulere «religiøse» symboler i det offentlige rom.