Forsker Inger-Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) oppfatter overgrepene i Köln som noe ganske nytt og mer alvorlig enn tidligere tilfeller av vold og trakassering rettet mot vestlige kvinner fra innvandrere.