Ved Frps oppbrudd mister Solberg-regjeringen også flertallet for hele den nye tros- og livssynspolitikken, som nå behandles av Stortinget. Dermed kan det gå mot et vårlig drama om lovverket for finansiering og selve trospolitikken med målet om et «livssynsåpent samfunn».