Bente Thorsen, Fremskrittspartiets medlem i Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomité, tror ikke kirkevalg-vegringen skyldes Frp-eres kritikk av politiserende biskoper og kirkeledere.