Forrige uke gikk tidligere Sp-leder og forhenværende olje- og energiminister Åslaug Haga ut og sa at Norge må sette en dato for utfasing av petroleum. Senterungdommen, med leder Ada Arnstad i spissen, støttet utspillet.

– Jeg syns holdninga til Ada og Haga er livsfarlig. Det mener jeg både av hensyn til klimaet og bærekraften i norsk velferdsstat. Hvis man skal ta klimaet først: om vi skrur av kranene våre og setter en dato for oljeslutt, vil det være en dato hvor det uansett er forbruk av olje og gass i verden. I Storbritannia har de faset kull over til gass. Enten man liker det eller ikke, for at en familie i Europa skal kunne lage mat er de avhengige av gass. Da mener jeg det er bedre at gassen er norsk enn russisk, saudisk eller fra hvor som helst ellers, sier Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Han påpeker at oljeinntektene fremdeles utgjør en høy andel av statens inntekter og at man er avhengig av disse pengene.

LES OGSÅ: WWF kritiske til rekordmange oljeutvinningstillatelser

– Markedet må styre

Svendsrud mener markedet kommer til å sørge for utfasing av petroleum på sikt. Det hjelper ikke at Norge bestemmer seg for å avvikle næringa, mener han.

– Samtidig, hvis alle tenker sånn - at man bare fortsetter hvis resten gjør det - så kommer man aldri noen vei?

– Jeg mener man kommer noen vei. Om du hadde skilt ut vindkraftsdriften til Equinor i eget selskap, ville det selskapet vært et av de ti største på Oslo børs. Vi er på vei mot et fornybart samfunn, og en dag vil det bli slutt på olje og gass. Men det må styres av markedet selv, sier Svendsrud.

LES OGSÅ: Ulmende klimaopprør i Sp varsler oppgjør på landsmøtet

– Samtidig ser vi at for eksempel både Storbritannia og Tyskland nå politisk beslutter å utfase kull. Hvorfor skal ikke Norge gjøre slike vedtak hvis andre land gjør det?

– Fordi det er stor forskjell på kull og gass. Stor forskjell. Jeg syns det er veldig bra at man faser ut kull. Det mener jeg, og det mener jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre for miljøet. Men da må kullet også erstattes med noe. Da er gass det beste alternativet. Det har betydelig lavere utslipp, er mer tilgjengelig, og en del av den norske produksjonen. Hvis vi vil ta vare på velferdssamfunnet vårt, så er vi fram til vi kutter i offentlige utgifter avhengige av olje og gass. Jeg mener det er altfor forhasta og en dårlig løsning å fase ut olja, sier han.

LES OGSÅ: Klimaforhandlinger på tynn is

Må bidra med forskning

Svensrud mener det myndighetene bør gjøre er å stimulere til utvikling av fornybar energi gjennom bevilgning til for eksempel forskning. Han mener man dessuten er avhengig av videre utvikling i petroleumsnæringene for å utvikle kompetansen videre. Denne kompetansen kan også brukes i fornybar energi, mener han. Svendsrud påpeker at IEA, det internasjonale energibyrået, mener Norge skal fortsette å produsere olje og gass.

Han har ikke tro på politisk avvikling av oljenæringa.

– Da sier man at man som politikere vet bedre enn markedet og næringen selv. Equinor har selv satset på vindkraft, de skjønner at det er dit utviklinga går. Så lenge man stimulerer gjennom å støtte utvikling av fornybare energikilder og forskning gjør man sin del. Men det må kombineres med inntekter fra olje og gass. Om man stanser den inntekten vil man slite, sier han.