Nyheter

I forbindelse med Frelst-debatten i fjor fortalte Trine Lise Aasheim om hvordan hun i flere år i UIO på 70- og 80-tallet opplevde alvorlig maktmisbruk fra en leder.

– Dette er stort sett et godt gjennomarbeidet dokument. Jeg håper organisasjonen også får retningslinjer mot generell maktmisbruk, sier Aasheim.

«Samme nivå»

Hun mener retningslinjene for seksuelle krenkelser bør oppdateres oftere enn hvert femte år. Det hun mener kan være mangelfullt i retningslinjene er blant annet:

Krenkelser blir ikke bare gjort av personer i en maktposisjon, men også av dem som er i et likeverdig forhold. Dette må retningslinjene tydeligere gjenspeile.

– Dette er vanskelige overgrep. Men jo mer skjerpet og bevisst man er, jo lettere kan man ta fatt i det. Både ledere og ofre må oppøve evnen til å gjenkjenne overgrep, sier Trine Lise Aasheim.

LES OGSÅ: Ungdom i Oppdrag gir ikke medarbeidere som er dømt for overgrep en ny sjanse, selv om forholdet er 25 år gammelt.

Også kvinner

Ledere blir omtalt i retningslinjene som hannkjønn, men ledere er også kvinner, mener Aasheim.

– Seksuelle krenkelser er heller ikke noe som bare menn gjør, men også kvinner kan potensielt være overgriper, selv om det skjer sjeldnere, sier hun.

Samme kjønn

Retningslinjene bør også si noe om at krenkelser også kan begås av en av samme kjønn.

– I kristne sammenhenger der homofili kan være ikke-tema, er overgrep fra en av samme kjønn langt mer skambelagt enn andre overgrep, sier Aasheim.

LES OGSÅ: Kirker og organisasjoner bør trene på håndtering av overgrepssaker, mener Kirkelig ressurssenter

Nettet

UIO bør heller ikke tillate krenkelser via nettsider, tekstmeldinger eller chat, mener hun. Dette nevnes ikke i de oppdatert retningslinjene.

– Det er så lett å relatere ytre handlinger kun til noe fysisk eller kroppslig, sier hun.

Ødelegger

– Er det i organisasjoner som UIO viktigere med slike retningslinjer enn i andre kristne sammenhenger?

– Ja, jeg tror fallhøyden er større. De som er i UIO på fulltid investerer mye, både i penger og engasjement. Å oppleve seksuelle krenkelser kan derfor ødelegge et menneskeliv, sier Trine Lise Aasheim.